Een uitvaart is eigenlijk een ander woord voor begrafenis of crematie, maar omvat ook de herdenkingsdienst die hieraan voorafgaat. Tijdens deze dienst wordt degene die is overleden herdacht. Hoe dit is vormgegeven, hangt af van de vastgelegde wensen van de overledene, de nabestaande(n) en de begrafenis ondernemer die hierbij helpt. In veel gevallen wordt er tijdens de dienst muziek gedraaid, of een persoonlijk gedicht voorgelezen. Een uitvaart wordt besloten met een begrafenis of crematie. Wanneer de overledene geen nabestaanden meer heeft en verder niks heeft vastgelegd, dan is de gemeente waarin de persoon is komen te overlijden verantwoordelijk voor de uitvaart.

Wanneer moet je aangifte van overlijden doen?

Wanneer iemand net is overleden komt de huisarts langs om het overlijden vast te stellen. Dit is nodig om een aangifte van overlijden te doen en dit rechtsgeldig te maken voor de gemeente. Wanneer deze aangifte is gedaan krijg je van de gemeente toestemming om de overledene te begraven of cremeren. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte, maar je kunt ook zelf aangifte van overlijden doen. Een aangifte van overlijden is gratis, er zitten echter wel kosten verbonden aan het verkrijgen van een overlijdensakte. Dit heb je nodig om iets door te geven aan bepaalde instanties.

Uitvaart in het buitenland

Wil je de uitvaart in het buitenland laten plaatsvinden? Dan heb je voor het vervoer toestemming nodig. Dit gebeurt vanuit de gemeente en zij geven dan een zogeheten laissez-passer af. Wanneer iemand in het buitenland komt te overlijden, maar wel in Nederland staat ingeschreven, dan moet je in het land waar de persoon is overleden aangifte van overlijden doen. Daarnaast moet je dit ook doen in de gemeente waar de overledene woonde. Waar iemand wordt begraven hangt vaak samen met de woonplaats van de overledene, echter is het ook mogelijk om iemand te begraven in het buitenland. Een begrafenisonderneming kan jou precies vertellen wat de mogelijkheden zijn.